Tapio
Sisältöhaku

16.02.12

Metsätalouden tukijärjestelmä kaipaa modernisointia


Metsätalouden tukijärjestelmän uudistaminen esimerkiksi tarjontaa motivoivan verohuojennusmallin keinoin on Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion mukaan harkinnan arvoista. Tukijärjestelmää kehitettäessä pitää myös etsiä uusia keinoja talousmetsien luonnonhoidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

- Kannustavat tuet ovat osoittautuneet toimivaksi metsäpolitiikan keinoksi. Niitä on järkevää hyödyntää jatkossakin. Tukijärjestelmä kaipaa kuitenkin kehittämistä. Siinä tulee pitää mielessä tiukka taloustilanne, biotalous ja monialaisuus, metsälain liberalisointi sekä etenkin tukien tehokkuus ja vaikuttavuus. Siirtyminen verohuojennustyyppiseen järjestelmään olisi harkinnan arvoista, arvioi Tapion johtaja Ritva Toivonen perinteisessä Metla-Tapio -seminaarissa.

Talousmetsien luonnonhoitoon tarvitaan resursseja

Kun metsätalouden tukijärjestelmää uudistetaan, pitää etsiä uusia keinoja talousmetsien luonnonhoidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Valtaosa Suomen metsistä on talousmetsiä, joten niissä tehtävillä luonnonhoitotoimilla on merkittävä vaikutus metsäluonnon monimuotoisuuteen.

- Elinympäristöjen hoito- ja kunnostustyöt ovat metsänomistajille ja metsätalouden liiketoimintaorganisaatioille melko vieraita ja panostuksia tarvitaan sekä koulutukseen, viestintään että hoitotöiden toteutukseen. Nyt rahoitus yksityismetsien METSO -luonnonhoitoon tulee ainoastaan kestävän metsätalouden rahoituslain kautta. Jos luonnonhoidon rahoitusta ei voida merkittävästi lisätä kemerassa, talousmetsien luonnonhoidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen tulee löytää uudet keinot, kertoo yksikön päällikkö Lauri Saaristo Tapiosta.

Metsätaloudesta biotaloudeksi

Metsät ja metsiin perustuvat arvoketjut ovat Suomen biotalouden kehityksessä avainasemassa. Metsäpolitiikan uudistamisessa on otettava huomioon, että metsätalous on laajenemassa osaksi biotaloutta. Suorien ainespuuntuotantoon liittyvien taloudellisten arvojen ohella erityisesti metsiin perustuva bioenergia on nostanut jo merkitystään, kuten maisema- ja luontoarvotkin.

Muuttuvassa biotaloudessa tarvitaan Toivosen mukaan asiakassuuntautunutta koko metsäalan kilpailukykyä tukevaa toimintaa. Tämä on hyvä lähtökohta myös lainsäädännön, tukijärjestelmän ja metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämisessä.

- Tapio on yhtenä ensimmäisistä julkisen sektorin metsätoimijoista uudistanut strategiansa ja organisaationsa päämäärätietoisesti vastaamaan muuttuvaan tilanteeseen ja biotalouden Suomelle tarjoamien mahdollisuuksien haltuunottoon. Vuodenvaihteessa tapahtuneet muutokset ovat osa kehitystä, jossa Tapion on tarkoitus aloittaa toimintansa valtion omistamana yhtiönä viimeistään vuoden 2015 alussa, kertoo Tapion johtokunnan uusi puheenjohtaja Anne Ilola.

Lisätietoja:
Johtaja Ritva Toivonen, puh. 020 772 9010, etunimi.sukunimi@tapio.fi

Lehdistötiedotteet:

28.04.15
Tapio Oy pyytää vastaamaan yleiskaavoituksen kehittämisen kyselyyn
20.04.15
Tuhannet suorittaneet Metsäalan luonnonhoitokortin
26.01.15
Tapion kultainen metsämerkki Juha Marttilalle merkittävistä ansioista metsäbiotalouden edistämisessä
02.01.15
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta Tapio Oy
25.11.14
Hämeen metsäluonto sai uusia hoitajia METSO-ohjelman verkostossa

Tilaa RSS-Syöte Tilaa RSS-syöte
Jaa |