Tapio
Sisältöhaku

02.02.10

Luonnonarvojen turvaaminen ja talouskäyttö onnistuvat rinnakkain


Talousmetsissä luonnonarvojen suojelua voidaan kustannustehokkaasti toteuttaa metsätalouskäytön rinnalla ja osana normaaleja metsänhoitotoimia. Esimerkiksi eteläsuomalaisessa lehdossa metsänomistaja voi suosia luonnon monimuotoisuutta valitsemalla lehtipuita kasvatettaviksi puulajeiksi. Samalla paranevat mahdollisuudet nauttia eteläiseen lehtoluontoon kuuluvasta kevätkukinnasta. Aihetta käsiteltiin luonnonhoidon ja ennallistamisen seminaarissa.

Luonnonhoito ja ennallistaminen ovat nykyään tuttua työtä suojelualueiden ja talousmetsien hoidosta vastaaville metsäammattilaisille. Luonnonhoidon ja ennallistamisen toimenpiteissä tavoitteena on metsän luonnonarvojen säilyttäminen tai lisääminen. Metsäluonnon elinvoiman ja monimuotoisuuden hyväksi tarvitaan aktiivista toimintaa sekä suojelualueilla että talousmetsissä.

- Oman metsätilan luonnonarvoja voi lisätä talousmetsien luonnonhoidon keinoilla. Jos haluaa puuntuottamisen rinnalla aktiivisesti tavoitella muitakin hyötyjä, joita metsäluonnon monimuotoisuus tarjoaa, kannattaa kysyä luonnonhoitopalveluita lähimmästä metsäorganisaatiosta, toteaa luonnonhoidon ja ekologian asiantuntija Lauri Saaristo Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta.

Aktiivinen luonnonhoito edistää monimuotoisuutta

Suojelualueiden ennallistamisessa ja luonnonhoidossa pääperiaate on, että toimenpiteitä tehdään ensisijaisesti luonnonsuojelullista syistä, biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. Kansallispuistoissa ja muilla luonnonsuojelualueilla liikkuville retkeilijöille saattaa olla uusi asia, että luonnonsuojelun toteutuminen edellyttää joillakin paikoilla näkyvää toimintaa, kuten ennallistamispolttoja, muistuttaa aluepäällikkö Aulikki Alanen Metsähallituksen luontopalveluista.

- Koska luonnonhoidon toimenpiteet suojelualueilla ja talousmetsissä ovat usein samantyyppisiä, on tärkeää vaihtaa tietoa ja kokemuksia yli organisaatiorajojen. Yhteistyöllä talousmetsien luonnonhoitohankkeissa ja suojelualueiden hoitosuunnittelussa saadaan hyviä tuloksia metsien luonnonhoidossa.

Yli sata ammattilaista Metsähallituksesta sekä yksityismetsätalouden organisaatioista kokoontui tiistaina 2.2. Helsingissä seminaariin, jonka aiheena oli METSO luonnonhoito ja ennallistaminen - yhteistyössä toimintaan.

Kysy lisää:
Luonnonhoidon ja ekologian asiantuntija Lauri Saaristo, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, puh. 020 772 9076
Aluepäällikkö Aulikki Alanen, Metsähallitus, puh. 020 564 4447

Aiheesta lisätietoa:
METSOluonnonhoito
metsonpolku.fi 

Lehdistötiedotteet:

04.06.15
METSO-hyvinvointipolku luonnossa liikkujan iloksi
28.04.15
Tapio Oy pyytää vastaamaan yleiskaavoituksen kehittämisen kyselyyn
20.04.15
Tuhannet suorittaneet Metsäalan luonnonhoitokortin
26.01.15
Tapion kultainen metsämerkki Juha Marttilalle merkittävistä ansioista metsäbiotalouden edistämisessä
02.01.15
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta Tapio Oy

Tilaa RSS-Syöte Tilaa RSS-syöte


Jaa |